Privacy Verklaring BeachBattle Wijk aan Zee

Stichting Mountainbike BeachBattle Wijk aan Zee (verder in deze verklaring genoemd als ‘wij’, ‘BeachBattle’ of gewoon ‘BeachBattle’) verzamelt voor een optimale behandeling van haar deelnemers en hun inschrijvingen persoonlijke gegevens van u.
We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wie verwerkt uw gegevens ?
BeachBattle Wijk aan Zee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

BeachBattle Wijk aan Zee is gevestigd op
Gaasterland 8
1948 RG Beverwijk

De contactgegevens van BeachBattle zijn
Gaasterland 8, 1948 RG Beverwijk
+31 251 25 90 63
info@subarubeachbattle.nl
www.subarubeachbattle.nl

Functionaris Gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming van BeachBattle is Maarten Niesten.
Hij is te bereiken via maarten@subarubeachbattle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeachBattle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft voor ons evenement / onze evenement(en) en/of onze nieuwsbrief. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en evenment(en) heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers en deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@subarubeachbattle.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeachBattle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
BeachBattle neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer-
programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de BeachBattle)
tussen zit. BeachBattle gebruikt hiervoor dan ook geen automatisch opererende computerprogramma’s
of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BeachBattle heeft niet de intentie uw persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk te bewaren.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens, personalia, adres, aanhef (geslacht) en eventuele voorkeuren blijven in principe voor onbepaalde tijd in ons klantenbestand aanwezig zodat we u meteen van dienst kunnen zijn op het moment dat u ons belt voor een afspraak of andersoortige vraag. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken uw gegevens per direct te verwijderen. Wij zullen hier dan zo spoedig mogelijk gehoor aan geven.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief kunt u op ieder gewenst moment uw gegevens en/of voorkeuren zelf via ons nieuwsbrievensysteem (MailChimp) beheren. dit betekent dat u uw gegevens en/of voorkeuren kunt aanvullen, wijzigen en kunt verwijderen wanneer u maar wilt. Een link naar uw persoonlijke gegevens en voorkeuren vindt u onderaan iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

Delen van persoonsgegevens met derden
BeachBattle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze evenementen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de partijen die zorgdragen voor de tijdregistratie of andere facilitaire dienstverleners), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
BeachBattle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeachBattle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeachBattle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maarten@subarubeachbattle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BeachBattle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeachBattle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via maarten@subarubeachbattle.nl.