[vc_row type=”full_width_background” bg_color=”#000000″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_background” bg_image=”56″ bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” parallax_bg=”true” parallax_bg_speed=”slow” bg_color=”#000000″ scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”left” top_padding=”60″ bottom_padding=”60″ overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]

Wedstrijdreglement Individueel
“MTB BEACHBATTLE WIJK AAN ZEE 2016”

Artikel 1: fietsmateriaal
1.1 Deelnemers aan de koers mogen niet rijden met wielen groter dan 29 inch.
1.2 Deelnemers aan de koers mogen niet op veldritfietsen fietsen.
1.3 Deelnemers aan de koers mogen niet op mountainbikes met trapondersteuning deelnemen.
1.4 Deelnemers zijn verplicht een valhelm met harde schaal te dragen.
1.5 Ten allen tijde moet het stuurnummer, met daaraan bevestigd de chip van de tijdregistratie, van de deelnemers zichtbaar zijn.
1.6 Gebruik van Go-Pro of andere opnameapparatuur op, aan de fiets of het lichaam van de rijder, dient te geschieden volgens de KNWU richtlijnen. Deze zijn na te vragen bij de KNWU. In geen enkel geval kan men de organisatie aansprakelijk stellen bij ongevallen veroorzaakt door gebruik van deze apparatuur.

Artikel 2: stuurbord en chip
2.1 Iedere deelnemer ontvangt bij de permanence (Dorpshuis de Moriaan Wijk aan Zee) van de organisator een stuurbordje waarop het hem toegekende deelnamenummer en persoonlijke deelnamechip is vermeld.
Business rijders, top 30 rijders en genodigden ontvangen hun stuurbord in Strandpaviljoen De SunSeaBar.
2.2 De deelnemer dient het stuurbordje op de door de organisator aangegeven wijze (zie tekst hieronder) aan de fiets te bevestigen. Deze moet zichtbaar tussen stuur en voorwiel, ongevouwen en ongesneden met tie raps vastgezet worden. Bij verlies wordt men niet opgenomen in de uitslag. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor persoonlijke of materiële schade veroorzaakt door het loslaten van deze stuurbordjes.
2.3 Een deelnemer mag slechts met toestemming van de organisatie met het stuurbordnummer van een andere deelnemer rijden.

Artikel 3: startposities
3.1 De toewijzing van de starttijd en startpositie aan een deelnemer geschiedt door de organisator.
3.2 Startnummers worden opeenvolgend naar volgorde van inschrijven toegekend. Het startnummer bepaalt de positie in het startvak.
3.3 De deelnemer dient zich op te stellen in het vak welke voor hem bestemd is. Indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de betreffende deelnemer worden genoteerd, doorgegeven en niet worden opgenomen in de uitslag. Bij wangedrag tijdens het opstellen kan de organisatie beslissen de deelnemer nog voor aanvang van de koers te verwijderen. Restitutie van inschrijfgeld vindt niet plaats.
3.4 Na de laatste start is het voor te laatkomers niet meer mogelijk om van start te gaan. Ook hier is restitutie van inschrijfgeld niet van toepassing
3.5 De organisatie wijst maximaal 30 vrije startplekken aan. Deelnemers die vinden/denken hiervoor in aanmerking te komen dienen tot voor 1 week voor aanvang van de koers contact op te nemen met de organisatie.
3.6 Alle deelnemers worden geacht 15 minuten voor de start opgesteld te staan in hun door de organisatie aangewezen startvak.
30 minuten voor aanvang van de start gaan de startvakken open.
3.7 De feitelijke start vindt plaats dmv een “massastart”.
3.8 Alle deelnemers voltooien eerst een “aanlooplus”. Deze lus wordt geregistreerd op je persoonlijke chip.
3.9 De Recreanten rijden een aanlooplus gevolgd door 3 hele ronden.
De licentiehouders rijden een aanlooplus gevolgd door 4 hele ronden.

Artikel 4: tijdslimieten
4.1 Recreanten: indien 2,5 uur na aanvang van het evenement een deelnemer het keerpunt bij de Pier in de 3e ronde op de terugweg niet is gepasseerd, is de organisator gerechtigd de betreffende deelnemer uit de koers te halen.
4.2 Licentiehouders: indien 2 uur na aanvang van het evenement een deelnemer het keerpunt bij de Pier in de 4e ronde op de terugweg niet is gepasseerd, is de organisator gerechtigd de betreffende deelnemer uit de koers te halen.

Artikel 5: het parcours
5.1 De deelnemer dient zich fietsend en daar waar noodzakelijk lopend, voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours. Hij dient als deelnemer herkenbaar zijn.
5.2 Een deelnemer die het tussenmeetpunt nabij de Noordpier thv strandpaviljoen “Timboektoe” in Wijk aan Zee niet volgens de aangegeven route en wijze is gepasseerd, wordt uit de uitslag verwijderd.
5.3 Een deelnemer die anders dan over het strand de finish bereikt, wordt uit de uitslag verwijderd. Zowel finish als doorkomst bij het tussenmeetpunt. Zowel finish als doorkomst mogen enkel met beide wielen aan de grond gepasseerd worden.
5.4 De deelnemer wordt geacht het parcours te kennen (bv via de website www.mtbbeachbattle.nl) De deelnemer legt het gehele parcours zoals uitgezet af, om in de uitslag opgenomen te worden. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van een deelnemer.
5.5 Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag (ter beoordeelding door de organisatie) het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de verkeersregelaars, politie en organisatie direct van verdere deelname worden uitgesloten.
5.6 Bovenstaande kan ook gelden als na afloop komt vast te staan dat betreffende deelnemer zich hier niet aan hield. De deelnemer wordt dan achteraf alsnog uit de uitslag geschrapt.
5.7 Samenvattend:
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de koers/achteraf uit de uitslag te halen indien deze zich niet houdt/hield aan dit bovengenoemde reglement, of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt/gedroeg, of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt/werd geacht.

Artikel 6: uitslagen
6.1 De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
6.2 Een toegekende prijs moet direct ter plaatse, door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven, indien op grond van uitspraak door de organisatie blijkt, dat deze door de betreffende deelnemer op onrechtmatige wijze tot stand is gekomen.
6.3 Na de koers is de volgorde van binnenkomst bepalend voor de uitslag. Er is een prijzenklassement Licentiehouders en Recreanten. Er zijn 2 verschillende klassementen: het TRUST/SUBARU Klassement en het SUBARU BeachBattle Klassement.
6.4 Nagestreefd wordt de prijsuitreiking plaats te laten vinden binnen 30 minuten na de 10e finisher van de Recreanten en/of de Licentiehouderskoers. De organisatie kan onder omstandigheden besluiten van deze planning af te wijken.

Artikel 7: aanwijzingen door de organisatie
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van het evenement behoren.

Artikel 8: (sportief) gedrag en verantwoordelijkheden deelnemers en organisatie
8.1 Deelnemers respecteren uiteraard alle overige strandgebruikers, natuur en milieu.
8.2 De deelnemers kunnen zich alleen aanmelden voor het evenement als ze 16 jaar of ouder zijn ten tijde van het evenement.
8.3 Met het deelnemen aan het evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets en materiaal
8.4 De organisatie is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of valpartijen tijdens de wedstrijd.
8.5 De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade aan materiaal en of personen voortkomend uit ongevallen tijdens de koers en, of door de natuur, en of door toedoen van toeschouwers veroorzaakte ongevallen
8.6 De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleed cq douche accommodatie (dorpshuis de Moriaan). De deelnemer wordt er hierbij op gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.
8.7 Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

Artikel 9: algemeen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”full_width_content” vertically_center_columns=”true” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”60″ bottom_padding=”60″ overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][heading]

Onze Sponsoren

[/heading][clients columns=”6″ fade_in_animation=”true” carousel=”true” disable_autorotate=”true”][client image=”81″ title=”Client” id=”1405933842-1-20″ name=”Fletcher Hotels” url=”http://www.fletcher.nl/” tab_id=”1478167887835-10″]

Click the edit button to add your testimonial.

[/client][client image=”76″ title=”Client” id=”1405933842-2-100″ url=”http://www.sunseabar.nl” name=”Sunseabar” tab_id=”1478172400424-10″]

Click the edit button to add your testimonial.

[/client][client image=”75″ title=”Client” id=”1405934789462-0-6″ url=”http://www.sixtyseven.com” name=”Sixtyseven” tab_id=”1478770712874-5″]
[/client][client image=”82″ title=”Client” id=”1405934853357-0-4″ url=”http://www.sitetec.nl” name=”Sitetec” tab_id=”1478772947649-10″]
[/client][client image=”72″ title=”Client” id=”1405934882569-0-8″ url=”http://www.buko.nl” name=”BUKO” tab_id=”1478772947672-2″]
[/client][client image=”84″ title=”Client” id=”1405935525423-0-0″ url=”http://www.patina.nl” name=”Patina” tab_id=”1478772947712-3″]
[/client][/clients][/vc_column][/vc_row]