[vc_row type=”full_width_background” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” bg_color=”#000000″ scene_position=”center” text_color=”light” text_align=”left” bg_image=”56″ top_padding=”60″ bottom_padding=”60″ parallax_bg=”true”][vc_column][vc_column_text]

WEDSTRIJDREGLEMENT BUSINESS

wedstrijdreglement business-koers: SUBARU Beachbattle Wijk aan Zee

Artikel 1 het klassement business-koers

De definitieve namen van alle 6 deelnemers uit een team, dienen uiterlijk twee dagen voor aanvang van de koers door de teamleider via de website www.subarubeachbattle.nl te zijn aangemeld via de te volgen inschrijfprocedure.

Tot uiterlijk 24 uur voor de start mag een bedrijf mutaties doorgeven, mits de teamcaptain deze direct en persoonlijk bij de organisatie aangeeft middels de te volgen inschrijf/mutatie procedure via de website www.mtbbeachbattle.nl

Bij het niet voldoen aan in artikel 1 gestelde wordt het team niet in de uitslag opgenomen. Het team en de deelnemers komen dan niet in aanmerking voor een ereprijs

Van de vier snelste tijden binnen het team wordt een business-teamklassement opgemaakt. Bij gelijk eindigen is de tijd van de eerst aankomende renner van het team bepalend voor de uitslag. Er zijn 3 prijzen voor het business-klassement beschikbaar.

Alle business-teams gaan gelijktijdig van start.

 

Voor elke deelnemer geldt:

Artikel 1: fietsmateriaal

Gebruik van Go-Pro of andere opnameapparatuur op, aan de fiets of het lichaam van de rijder, dient te geschieden volgens de KNWU richtlijnen. Deze zijn na te vragen bij de KNWU. In geen enkel geval kan men de organisatie aansprakelijk stellen bij ongevallen veroorzaakt door gebruik van deze apparatuur.

 

Artikel 2: stuurbord en chip

 

Artikel 3: startijden en startvakken

De toewijzing van de starttijd aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

De starttijd is om 11.00 uur gepland. De organisatie behoudt zich het recht voor de tijd aan te passen. Dit wordt 1 week voorafgaand aan de race, aangekondigd via de website van de organisatie

De deelnemer dient zich op te stellen in het vak welke voor hem bestemd is. Indien geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de deelnemer niet worden opgenomen in de uitslag. De organisatie kan ter plaatse een deelnemer uit het startvak (laten) verwijderen als deze ook, na meerdere verzoeken door (een lid uit) de organisatie geen gehoor geeft

Restitutie van business-team inschrijfgeld vindt na verwijdering niet plaats. Ook als blijkt dat hierdoor een team met te weinig deelnemers van start gaat (minder dan 4)

Na de laatste start is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.

 

Er wordt een apart business-teamvak gemaakt. Deze bevindt zich tussen de overige deelnemers, maar zo goed als in het midden van het totale deelnemersveld.
De feitelijke start vindt plaats dmv een “massastart” , richting de Pier (in zuidelijke richting).

Alle deelnemers voltooien eerst een “aanlooplus” van circa 2000 meter. De tijdsregistratie vangt aan nadat feitelijk de 1e rijder de Start-Finishlijn na deze “aanlooplus” is gepasseerd.

Artikel 4: tijdslimieten

Indien 2,5 uur na aanvang van het evenement een deelnemer  het keerpunt bij de Pier, thv strandpaviljoen “Timboektoe”,  in de 3e ronde op de terugweg niet is gepasseerd, is de organisator gerechtigd de betreffende deelnemer uit de koers te halen.

Indien 3 uur na aanvang van het evenement een deelnemer de finish in Wijk aan Zee niet is gepasseerd, is de organisator gerechtigd de deelnemer uit de koers te halen.

 

Artikel 5 het parcours

De deelnemer dient zich fietsend, of  daar waar het noodzakelijk is lopend,  voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours. Hij dient als deelnemer herkenbaar zijn.

Een deelnemer die de controle nabij de Noordpier in Wijk aan Zee  (thv Strandpaviljoen “Timboektoe” ) niet volgens de aangegeven route of wijze is gepasseerd, wordt uit de uitslag verwijderd. De deelnemer dient fietsend dan wel lopend (als noodzakelijk) met beide wielen aan de grond het tussenmeetpunt te passeren. Ditzelfde geldt ook voor de doorkomstpassages bij start/finish (thv Strandpaviljoen “Sun Sea Bar”)

Een deelnemer die de start en of finish  (thv Strandpaviljoen “Sun Sea Bar” )niet volgens de aangegeven route of wijze is gepasseerd, wordt uit de uitslag verwijderd.

De deelnemer wordt geacht het parcours te kennen (bv via de website www.mtbbeachbattle.nl )  De deelnemer legt het gehele parcours zoals uitgezet af, om in de uitslag opgenomen te worden. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verkeerd rijden van een deelnemer. De koersdirecteur of aanwezige juryleden mogen deelnemers direct uit de race verwijderen als naar hun eigen inzicht deze regels worden geschonden.

Een deelnemer die anders dan over het strand de finish bereikt, wordt uit de uitslag verwijderd.

Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag (ter beoordeelding door de organisatie)  het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de verkeersregelaars, politie en organisatie direct van verdere deelname worden uitgesloten.

Bovenstaande kan ook gelden als na afloop komt vast te staan dat betreffende deelnemer zich hier niet aan hield. De deelnemer wordt dan achteraf alsnog uit de uitslag geschrapt. Restitutie van inschrijfgeld vindt niet plaats

 

Artikel 6: uitsluiting van de koers

De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de koers te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement, of zich jegens derden onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 7: uitslagen

De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

Een toegekende prijs moet direct door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

Bij de business-koers zijn de 4 tijdsnelsten uit ieder team bepalend voor de einduitslag. Het team met de (opgetelde) minste netto-tijd wint. Er zijn 3 prijzen te verdelen in het business-team klassement

Getracht wordt de prijsuitreiking te laten plaatsvinden binnen 60 minuten na het passeren van de 4 tijdsnelsten, van de eerste 3 business-teams

 

Artikel 8: instructies door organisatie

Deelnemers dienen te allen tijden instructies  op te volgen van de organisatie c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie behoren.

 

Artikel 9 algemeen

Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisator is verkregen.

De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (Dorpshuis de Moriaan te Wijk aan Zee). De deelnemer wordt er middels dit schrijven, op gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.

Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

 

Artikel 10

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1500324101306{margin-top: 54px !important;background-color: #a6418e !important;}”][vc_column][mk_clients count=”-1″ orderby=”title” height=”150″ target=”_blank”][/vc_column][/vc_row]